Kremace

Nejdříve nám dovolte nastínit Vám, jaký je rozdíl mezi tím, co znáte jako kafilérii a na druhé straně jako kremacipohřeb.

Kafilérie

Kafilérie je asanační podnik, kde se neškodně zpracovávají uhynulá zvířata z hospodářského chovu, ze zájmového chovu, jateční odpady a jiné odpady živočišného původu. Hromadné svozy jsou zajišťovány speciálními velkoobjemovými vozy do provozen, kde se dále zpracovává průmyslově. (Oddělí tuk, výroba masokostní moučky, která se u nás používá jako přídavné palivo do cementářských pecí).

Kremace a pohřeb

Protože vaše zvířátko s vámi žilo, bylo vám přítelem, rodinným členem, nabízíme vám jiné-důstojnější, etičtější a rozhodně hezčí ukončení poslední životní pouti, ať je to krematorium, kde se každé zvíře spaluje individuálně samo a jeho popel si můžete na památku uschovat v urničce, případně ho rozptýlit, 

 © 2013 Lukáš Briestenský | tvorba webu Luskdesign